Infrastrukturprojekt Jennumparken

Efter halvandet års anlægsarbejde kunne Infrastrukturprojekt Jennumparken indvies i foråret 2023. Området har fået helt nye stisystemer, belysning, beplantning og aktivitetsområde, med bl.a. en helt ny padelbane.

Video: Almen Info Media, udlånt af RandersBolig

Et nyt Jennumparken

"Jennumparken rummer mange gode bosætningskvaliteter. Der er et stærkt fællesskab og nogle fantastiske naturområder, og derfor er det virkelig positivt, at der er blevet investeret i at gøre området mere tilgængeligt for alle, og at det samtidigt øger trivslen og tilfredsheden for dem, der bor der. Jeg håber, at resten af byen vil se det som en åben invitation til at besøge Jennumparken," siger borgmester, Torben Hansen.

Den 1. marts 2021 rullede maskinerne for første gang ind i Jennumparken for at give udearealerne nyt liv. Halvandet år efter rullede maskinerne ud igen og efterlod sig et væsentligt anderledes boligområde, der er blevet åbnet mere op med nye opholds- og aktivitetsområder, øget belysning, nye stiforbindelser og mere varieret beplantning. Via infrastrukturprojektet er Jennumparken også smeltet mere sammen med Nordre Fælled, hvor den vilde natur bliver lukket ind i boligområderne.

Projektet er finansieret af Landsbyggefonden og blev i foråret 2020 godkendt af beboerne i de berørte boligafdelinger. Bygherrerne bag projektet er boligorganisationerne Lejerbo Randers og Møllevænget & Storgaarden.

"Projektet har fra start været meget positivt at følge, og resultatet er helt fantastisk. Hele projektet har været meget velovervejet, og beboerne er utroligt glade for de nye stiforbindelser, buske og især mængden af belysning, der alt sammen er med til at gøre det til et rart sted at være, også når det er mørkt. Vi har haft et godt samarbejde hele vejen rundt, med entreprenører, rådgivere og kommunen - og ikke mindst beboerne, der også har været med til at gøre det til en god proces," siger bestyrelsesformand i Møllevænget & Storgaarden, Preben Søndergaard.

Nyt aktivitetsområde for alle

I det nye centrale aktivitetsområde i Jennumparken er der bygget en padelbane, multibane og pannabane, som er en lille rund, boldbane, samt udendørs fitness og parkour.

Padelbanen kan bookes via et online bookingsystem af både beboere og ikke-beboere, for at understøtte projektets formål, at åbne op for omverden og byde indenfor.

Banen kan benyttes i tidsrummet 8-21 efter forudgående booking. Der kan foretages én booking af gangen á en times varighed, og prisen er indtil videre 30 kr. pr. time. Banen vil være aflåst og lyset slukket, når den ikke er i brug.

Padelbanen kan bookes via Møllevænget & Storgaardens hjemmeside.

Øget trafiksikkerhed

Beboerne i området har i processen inden infrastrukturprojektets start, givet udtryk for et ønske om at øge trafiksikkerheden på de offentlige veje i området. Randers Kommune har derfor i løbet af november og december 2022 gennemført en indsnævring af kørebanen på Gl. Jennumvej, nyt fortov langs Garnisonsvej, samt foranstaltninger, der skal gøre krydsene Flyvervej/Garnisonsvej og Husarvej/Garnisonsvej mere sikre.