Al Verdens Kunst

Nordre Fælled danner rammen om et treårigt kunst- og kulturprojekt, med kunst i forening med naturen, af både internationalt anerkendte kunstnere og lokale institutioner.

Al Verdens Kunst er et treårigt kunst- og kulturprojekt, der er støttet af Slots- og kulturstyrelsen med knap 1,2 mio. kr. Kunsten er centreret omkring Nordre Fælled og bygger på initiativer, der repræsenterer forskellige kunst- og kulturformer, der foregår i perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2024:

  • To store landart installationer
  • 5 mindre landmark installationer

Udover de fysiske installationer afholdes der også skrive- og fortælleworkshops i samarbejde med Randers Bibliotek og Jennumparkens Børnekor har formidlet de nye kunstinstallationer gennem sange.

Al kunsten i projektet bliver skabt i interaktion mellem de lokale, kunstnere, kulturinstitutioner, skoler og institutioner. Formålet er at bringe kunst- og kulturaktiviteter til de lokale i Nordbyen samt inddrage dem i at skabe nye oplevelser for alle i Randers.

Nedenfor kan du læse mere om de initiativer, der allerede er gennemført og kan opleves på Nordre Fælled. Du kan også finde alle udstillingerne på kortet nedenfor.

Au Natura Bibliotek

Au Natura Biblioteket er ét af de to store landart installationer i projektet. Det er en spektakulær udgravning af Randers Biblioteks grundplan 1:1, hvor man som besøgende både kan gå en tur rundt i ”naturbiblioteket” eller slå sig ned med en madpakke, men det kan også danne rammen for aktiviteter såsom workshops, foredrag, højtlæsninger eller koncerter – ligesom på biblioteket.

Au Natura Bibliotek er indrettet med forskellige ”rum” af negative og positive flader. Derudover er den udsmykket med en søjle, hvorpå en lampe lyser og inviterer indenfor, når der er aktiviteter i kunstværket.

Kunstværket er planlagt og udført af Kirstine Roepstorff, der bl.a. er kendt for Gong til hovedbiblioteket i Aarhus og Hydra, et parkeringshus i Fredericia. Hendes værker er inkluderet i samlinger som bl.a. Museum of Modern Art i New York, The Saatchi Gallery i London og Statens Museum for Kunst.

Find Au Natura Bibliotek mellem Sneglesvinget og Musvågestien ved at følge Gl. Fælled Vej.

Foto: Kenneth Stoll-Demant

Gavlmaleri: Din, min og vores historie

I foråret 2024 bliver "Nordbyboernes" historier til et stort gavlmaleri på Nørrevangsskolens ydermur ud mod Nørrevangsparken. Kunstværket bliver det andet af de to landart installationer, der er en del af projektet Al Verdens Kunst.

Læs mere om projektet her.

Kunstskoven

Kunstskoven er ét af de mindre landmarks i projektet. I projektperioden vil kunsten i kunstskoven skiftes ud én gang årligt, og vil som udgangspunkt fjernes inden vinterhalvåret for at tage hensyn til naturen, afhængig af den specifikke kunst.

Den 16. maj 2024 holder de involverede i projektet fernisering i kunstskoven for tredje og sidste gang.

I 2022 havde institutionerne lavet flot koglekunst, der blev hængt op i træerne. I 2023 bestod kunsten af et 75 meter langt net spændt ud mellem træerne, hvor børn og unge fra institutioner i Nordbyen hver kaster en udsmykket pind op i nettet. Nettet skal betragtes som en skov-ønskebrønd, hvor alle forbipasserende var velkomne til at kaste deres egen pind i nettet. 

For at finde kunstskoven kan du gå ind på Nordre Fælled ved infoskuret på Kompagnivej og følge stien ligeud.

Verdensskoven

I efteråret 2020 plantede børn fra Nordbyens institutioner ”Nordbybørnenes Verdensskov” på Nordre Fælled. Skoven er plantet som en verdensmålscirkel med 17 felter, ét felt for hvert mål.

I forbindelse med projekt Al Verdens Kunst indviede børnene insekthoteller ved verdensskoven i efteråret 2021. Insekthotellerne er det første ”landmark” i projektet.

Verdensskoven og insekthotellerne findes indhegnet øst for kunstskoven og verdensmålsportalerne.

Verdensmålsportaler

På hver side af kunstskoven har projektsamarbejdet opført to verdensmålsportaler. Den ene portal (mod vest) danner en verdensmålscirkel, der er sammensat af 17 stykker stamme – et for hvert verdensmåls. Den anden portal symboliserer samarbejde og er sammensat af træer, hvor grenene fletter sig sammen i toppen.

Træerne, der er brugt til verdensmålsportalerne, er fra Randers Kommunes egne skove.

Hvem står bag?

Bysekretariatet er tovholder og varetager den overordnede ledelse af kunstprojektet. De samarbejder tæt med lokale aktører, blandt andet Randers Bibliotek, Jennumparkens Fritidshjem, Nørrevangsskolen og øvrige institutioner i Nordbyen.