Bysekretariatet - Det boligsociale team

Bysekretariatet varetager den boligsociale indsats i Randers, men du kan også bruge bysekretariatet til at få inspiration til aktiviteter i Nordbyen og meget mere.

Hvad er Bysekretariatet?

Bysekretariatet blev etableret i 2009 og varetager den boligsociale indsats i Randers. En boligsocial indsats er en social indsats, der er afgrænset til et alment boligområde og har fokus på forebyggelse og udvikling af lokalområdet. De områder, der er omfattet af den boligsociale helhedsplan er Jennumparken, Glarbjergvej-området, Vangdalen, Energivej-området og Hermann Stillings Vej-området, der administreres af RandersBolig og Lejerbo.

Bysekretariatets arbejde foregår i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune og boligorganisationerne. Medarbejderne i Bysekretariatet - Det Boligsociale Team er ansat af boligforeningen Møllevænget & Storgaarden under Helhedsplanen 2021-25, der er finansieret med midler fra boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Randers Kommune. 

Opgaver og mission

Bysekretariatets primære opgave er at administrere og udføre de aktiviteter, der er beskrevet i Den boligsociale Helhedsplan Randers 2021-25. Det sker i et bredt tværfagligt samarbejde med forskellige samarbejdspartnere, primært i Randers Kommune. Derudover driver Bysekretariatet fundraising og udfører andre projekter, der støtter op omkring arbejdet med den boligsociale helhedsplan.

Det er Bysekretariatets mission, sammen med beboerne, at skabe trivsel og stærke relationer i boligområdet.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kigge forbi Bysekretariatet, Flyvervej 5, st., 8930 Randers NØ, og få information om nogle af de mange aktiviteter og indsatser i områderne.